آزمایشگاه ها و مجموعه کارگاه های مکانیک
ردیف نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس
1 آزمایشگاه مقاومت مصالح   آقای نورا تلفن 53292039
2 کارگاه عمومی
3 کارگاه جوشکاری
4 آزمایشگاه هیدرولیک-پنوماتیک
5 کارگاه شاسی و بدنه
6 کارگاه مولد قدرت
7 کارگاه سوخت رسانی،عیب یابی
8 كارگاه دستگاه هاي الكتريكي خودرو
9 كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك ومعمولی
10 کارگاه ریخته گری
11 کارگاه ماشین ابزار
آزمایشگاه های گروه  صنایع غذایی 
ردیف نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس
1 آزمایشگاه میکروب شناسی دکتر مهدی عموحیدری تلفن : 53292257 طبقه اول دانشکده داروسازی
2 آزمایشگاه صنایع غذایی 
آزمایشگاه های گروه شیمی
ردیف نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناسان
1 آزمایشگاه شیمی عمومی-تصفیه آب آقای آبادیان تلفن : 53292266 طبقه همکف دانشکده داروسازی
2 آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای صادقی تلفن : 53292085 طبقه همکف دانشکده فنی
3 آزمایشگاه معدنی خانم هندی تلفن : 53292088 طبقه همکف دانشکده فنی
4 آزمایشگاه شیمی عمومی و مهندسی آقای آبادیان تلفن : 53292266 طبقه همکف دانشکده داروسازی
5 آزمایشگاه جداسازی - رنگ خانم هندی تلفن : 53292088 طبقه همکف دانشکده فنی
6 آزمایشگاه شیمی آلی خانم هندی تلفن : 53292088 طبقه همکف دانشکده فنی
7 آزمایشگاه شیمی تجزیه شماره 1 آقای صادقی تلفن : 53292085 طبقه همکف دانشکده فنی
8 آزمایشگاه شیمی تجزیه شماره 2 آقای صادقی تلفن : 53292085 طبقه همکف دانشکده فنی
9 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی آقای دکتر علیزاده تلفن : 53292530 طبقه همکف دانشکده تحصیلات تکمیلی
آزمایشگاه های گروه  مهندسی شیمی ( ساختمان شهید همت )
ردیف نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس
1 آزمایشگاه انتقال حرارت آقای دکتر مهرآذین تلفن: 53292175 
2 آزمایشگاه عملیات واحد
3 آزمایشگاه مکانیک سیالات
4 آزمایشگاه نفت
5 آزمایشگاه کنترل فرایندها
6 آزمایشگاه تحقیقاتی ارشد مهندسی شیمی
آزمایشگاه های گروه  فیزیک 
ردیف نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناسان
1 آزمایشگاه الکترونیک ، حرارت و ترمودینامیک آقای دکتر دباغ تلفن : 53292052 طبقه همکف دانشکده فنی
2 آزمایشگاه فیزیک 1 خانم رهنمایی تلفن : 53292090 طبقه دوم دانشکده فنی
3 آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته  آقای تفضلی تلفن : 53292092 طبقه دوم دانشکده فنی
آزمایشگاه های گروه شیمی ( دانشکده تحصیلات تکمیلی )
ردیف نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناسان
1 آزمایشگاه مرکزی آقای دکتر علیزاده و آقای کاظمزاد تلفن : 53292530
2 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره 1
3 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره 2
4 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 1و شیمی معدنی شماره 1
5 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی کاربردی و شیمی فیزیک شماره 1
6 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره 3
7 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک شماره 2
8 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره 2
9 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 2
10 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 3
11 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 4
12 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 5
13 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی پلیمر
14 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره 3
15 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره 4
آزمایشگاه های گروه سم شناسی و شیمی دارویی ( دانشکده داروسازی )
ردیف نام آزمایشگاه کارشناس
1 آزمایشگاه فارماکولوژی آقای آبادیان تلفن : 53292266 طبقه همکف دانشکده داروسازی

آزمایشگاه-ها-و-کارگاه-ها

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه