قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

سرفصل منابع درسی امتحان جامع نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 در رشته های مختلف تحصیلی به شرح ذیل می باشد

گروه آموزشی
دانلود فایل منابع درسی
آزمون کتبی
مصاحبه
مهندسی مواد
Download 1397/10/11 1397/10/12-13
مهندسی شیمی
Download 1397/10/11 1397/10/12-13
شیمی
Download 1397/10/11 1397/10/12-13
فیزیک
Download 1397/10/11 1397/10/12-13
صنایع غذایی
Download 1397/10/11 1397/10/12-13
علوم سیاسی
Download 1397/10/11 1397/10/12-13
زبان
Download 1397/10/11 1397/10/12-13
روابط بین الملل
Download 1397/10/11 1397/10/12-13

امتحان-جامع

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه