قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

سرفصل منابع درسی امتحان جامع نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 در رشته های مختلف تحصیلی به شرح ذیل می باشد:( تاریخ های جدول زیر ملاک امتحان است و تاریخ های داخل فایل ها صحیح نیستند.)

زمان برگزاری آزمون امتحان کتبی جامع دکتری نیمسال دوم 98-97: 18 تیر 1398:

مکان برگزاری آزمون امتحان کتبی جامع نیمسال دوم 97-98 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان است.

--------------------------------

زمان برگزاری آزمون امتحان شفاهی جامع دکتری نیمسال دوم 98-97: 19 تیر 1398:

مکان برگزاری آزمون امتحان شفاهی جامع نیمسال دوم 97-98 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا - دفتر گروه آموزشی مربوطه است.

برای دانلود منابع آزمون جامع کلیک کنید

امتحان-جامع

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه