مدیر پژوهشی

نام و نام خانوادگی:

 

 

سمت:

مدیر پژوهشی

مدرک تحصیلی:

 

تلفن مستقیم:

 031-53292070

ایمیل:

 

وب سایت

نشانی دفتر کار:

ساختمان فنی مهندسی طبقه سوم

 

 

وظایف و اختیارات

  • سياست گذاريهاي پژوهشي
  • امور مربوط به طرحهاي پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي
  • برگزاري كنفرانسها و سمينارهاي علمي
  • تجهيز ونظارت بر آزمايشگاهها، كارگاهها، سايت هاي اينترنت و كتابخانه ها
  • امور مربوط به اداره طرح برنامه و بودجه

کرشناسان اداری دفتر معاونت پژوهشی

     
     

 ابوذر نوروزی

کارشناس امور پایان نامه ها قبل از دفاع

کارشناس ارزیابی و تشویق مقالات

n.abouzar@yahoo.com

03153292062

 مصطفی قریشی

کارشناس امور پایان نامه ها بعد از دفاع

کارشناس طرح های پژوهشی

دبیر شورای پژوهشی

03153292082

محمدرضا حفاری

مسوول دفتر معاون پژوهشی

کارشناس شرکت های دانش بنیان

کارشناس مرکز رشد فناوری

03153292079

امور-پژوهشی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه