انجمن علمی روان شناسی

 

شورای مرکزی انجمن علمی روانشناسی

مسئولیت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

رئیس هیئت مدیره انجمن

روان شناسی

کارشناسی

محمدحسین عمرانی

1

آموزش

روان شناسی

کارشناسی

علی نظری

2

پژوهش

روان شناسی

کارشناسی

زهرا ملت

3

بازدیدهای علمی

روان شناسی

کارشناسی

محمد موسوی

4

اجرایی

روان شناسی

کارشناسی

فرزاد پژوهنده

5

نشر، رسانه و تبلیغات

روان شناسی

کارشناسی

حمید کریمی

6

فرهنگی

روان شناسی

کارشناسی

مائده گلابی

7

 

تلفن داخلی انجمن:03153292008

ارتباط با مسئول انجمن:09136406844

آدرس کانال تلگرامی انجمن:@psychology.asso

E-mail: psychology.asso@gmail.com

انجمن-علمی--روان-شناسی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه