انجمن علمی مهندسی شیمی،نفت،پلیمر

شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر سال 1397

مسئولیت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

رئیس هیئت مدیره انجمن

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

سعادت الله مولوی

1

اجرایی

مهندسی شیمی

کارشناسی

حمیدرضا صادقی

2

آموزش

مهندسی شیمی

کارشناسی

علی بیرامی

3

پژوهش

پلیمر

دکترا

نیلوفر رنجبر

4

ارتباط با صنعت

پلیمر

دکترا

گلاره صادقی

5

کارآفرینی

مهندسی شیمی

کارشناسی

آدرین سنمار

6

نشر،  رسانه و تبلیغات

صنایع شیمیایی

کاردانی

نگار جلالی فر

7

روابط عمومی و ارتباطات

مهندسی شیمی

کارشناسی

مهلا انصاریپور

8

صنفی

مهندسی شیمی

کارشناسی

حسین قنبری نسب

9

فرهنگی

مهندسی شیمی

کارشناسی

امیرحسین رهایی

10

اعضای همکار انجمن علمی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر سال 1397

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

مهندسی شیمی

دکترا

پرستو قهرمانی

1

مهندسی شیمی

دکترا

محمد حذبه ئیان

2

مهندسی شیمی

دکترا

مجتبی فردافشاری

3

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

مجتبی سازگار

4

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

میترا کریمی

5

مهندسی نفت

کارشناسی

جاوید ارشادی

6

مهندسی شیمی

کارشناسی

محمد امیری

7

صنایع شیمیایی

کاردانی

نگار آقاکابلی

8

صنایع شیمیایی

کاردانی

حنانه سفیددشتی

9

مهندسی شیمی

کارشناسی

مازیار سلیمانی نیا

10

 

تلفن داخلی انجمن : 03153292079                      ارتباط با مسئول انجمن:09103891600

آدرس کانال تلگرامی: @IAUSH_SACHE

E-mail:sache.iaush@gmail.com

انجمن-علمی-مهندسی-شیمی-نفت-پلیمر

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه