انجمن علمی مهندسی مکانیک

 

شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی مکانیک

مسئولیت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

دبیر انجمن

مهندسی مکانیک

کارشناسی

میلاد خسروی

1

آموزش

مهندسی مکانیک

کارشناسی

محمدرضا عطایی

2

پژوهش

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مهدی پورسهرابی

3

ارتباط با صنعت

مهندسی مکانیک

کارشناسی

جمال اباذری

4

نشر، رسانه و تبلیغات

مهندسی مکانیک

کارشناسی

حامد رهنما

5

روابط عمومی

مهندسی مکانیک

کارشناسی

حسین اهری

6

کارگروه مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک

کاردانی

علی سعید عمروابادی

7

 

ارتباط با مسئول انجمن:09300944636

آدرس کانال تلگرامی انجمن:@SSME_IAUSH

انجمن-علمی-مهندسی-مکانیک

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه