لیست سرویس های ایاب و ذهاب دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در نیمسال اول تحصیلی 99-98

مبداء

مقصد

نوع خودرو

مبلغ کرایه

(تومان)

محل سوار شدن

ساعت حرکت

نام راننده

شماره تماس راننده

ترمینال صفه

دانشگاه

اتوبوس

5000

ترمینال صفه- سکوهای تعاونی 146

7:00

-

-

ترمینال صفه

دانشگاه

تاکسی سیرو سفر

8700

خروجی ترمینال صفه

در طول روز

-

-

دانشگاه

ترمینال صفه

مینی بوس

5000

روبروی دفتر انتظامات دانشگاه

16:30

-

-

دانشگاه

ترمینال صفه

تاکسی سیرو سفر

8700

روبروی دستگاه خودپرداز بانک ملی

در طول روز

-

-

میدان احمد آباد

دانشگاه

مینی بوس

6500

روبروی خیابان تالار

روبروی بانک صادرات

6:40

6:50

آقای نظری

09139202856

خانه اصفهان و ملک شهر

دانشگاه

مینی بوس

7000

ابتدای خیابان گاز

6:20

متعاقبا اعلام

می شود

-

دروازه تهران

دانشگاه

مینی بوس

7000

میدان جمهوری، اول خرم،روبروی پایانه

6:45

سپاهان شهر و بهارستان

دانشگاه

مینی بوس

5500

سپاهان شهر: چهار راه شهدای گمنام

بهارستان: خیابان فرهنگ، سه راهی الفت

7:05

7:25

آقای رسول زاده

09132204845

مبارکه

دانشگاه

مینی بوس

4500

پارک سوار شهروند

6:50

آقای موسوی

09103041289

 

تذکر مهم:

  • شرط برقراری سرویس، رسیدن افراد به حد نصاب لازم می باشد و در صورت عدم استفاده دانشجویان، سرویس لغو می گردد .
  • تاریخ برقررای سرویس دهی طبق جدول فوق از روز یکشنبه 7 مهرماه لغایت هفته آخر برگزاری کلاس ها خواهد بود.

امور دانشجویی دانشگاه

ایاب-و-ذهاب

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه