تماس-با-ما

   اطلاعات تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

کدپستی دانشگاه : 46411-86481 ------ کداقتصادی: 411141375673 ------ شناسه ملی: 10100190358

برای دانلود کامل اطلاعات تماس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا کلیک کنید:

بخش مربوطه محل خدمت نام و نام خانوادگی تلفن تماس فاکس یا تلفن همراه
ارتباط با ریاست رئیس دفتر ریاست محمدجواد پناهنده 03153292201 03153502701
مدیر روابط عمومی سعید مشگی 03153292218 09132203316
مدیر حراست مجتبی نجفی 03153292221
کارشناس حراست رضا صیادی 03153292223
نگهبانی مرکزی آقایان سعیدی، آقایی 03153292171
بانک ملی دانشگاه 03153292121
امور اقتصادی و دانش بنیان محمدحسین بابایی 03153292213
مرکز آموزش مهارتها مرکز آموزش مهارتهای تخصصی و کاربردی محسن نصیری 03153292210 09132219014
مرکز آموزش مهارتهای تخصصی و کاربردی فخرالسادات رهنمایی 03153292207 09132211897
اداره فناوری اطلاعات اداره انفورماتیک و رایانه مهندس محمدرضا حجری 03153292099
معاونت علمی آموزشی پژوهشی معاون علمی آموزشی پژوهشی دکتر فرزاد احمدیان 03153292244
کارشناس آموزش دکتر مهدی مهرآذین 03153292245
مدیر آموزش ایرج نصر اصفهانی 03153292255 03153512304
اداره امتحانات علیرضا عرفان 03153292268
اداره فارغ التحصیلان زهرا تسلیم 03153292260
کارشناس فارغ التحصیلان محبوبه تاکی و علی نباتی 03153292263 03153292261
کارشناس آموزش رضا جهانشاهی 03153292249
کارشناس آموزش محمدرضا همایی 03153292247
کارشناس آموزش آرزو امیری 03153292248
برنامه ریزی آموزشی و کنترل کلاسها فرهاد راستی 09331587161
مدیر خدمات پژوهشی مجتبی طاهری 03153292254
رئیس اداره امور پژوهشی دکتر ابوذر نوروزی 03153292259
مدیر ارتباط با صنعت دکتر اعظم اعرابی 03153292252
مسوول آمار و اطلاعات و بودجه خانم مریم ربیعی 03153292258
معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر عبدالرضا باقی 03153292216
اداره امور دانشجویی مهندس محسن سبحانی 03153292224
متصدی نظام وظیفه و امور تغذیه حمیدرضا شمسبگی 03153292217
اداره امور فرهنگی و اداره گزینش علیرضا کاویانی 03153292220
خوابگاه خواهران خانمها دانایی،شاهچراغی،وفایی،بهاالدینی 03153292153
معاونت توسعه و منابع انسانی معاون اداری مالی دکتر حمیدرضا میرطاوسی 03153292225
مدیر مالی محسن صالحپور 03153292231 03153513011
مدیر اداری علی اکبر دباغ 03153292202
دبیرخانه ثریا طلوعی و پروانه عمرانپور 03153292204 03153513213
مدیرعمرانی مهندس محسن رهایی 03153292206 09132210498
مدیرتدارکات محمدرضا حفاری 03153292205 09133211071
امورشهریه دانشجویان محسن محسنی و محسن عربی 03153292228
مدیر صندوق رفاه مرتضی امیری و محمدحسن نیرومند 03153292226
کارشناس حسابداری حسین آقابایی 03153292233
کارشناس حسابداری مصطفی امیری 03153292232
کارشناس حسابداری محسن سالک 03153292236
کارشناس حسابداری زهرا سبزواری
کارشناس حسابداری مرضیه جانقربان 03153292237
کارشناس حسابداری فخرالسادات طبائیان 03153292238
متصدی بایگانی حسابداری علیرضا کاویانپور 03153292234
مدیران گروه گروه شیمی خانم دکتر طیبانی 03153292525
گروه گیاهان دارویی خانم مهندس شمیلا یداللهی 03153292240
گروه مهندسی شیمی دکتر نادر مختاریان 03153292075
گروه مهندسی مکانیک و خودرو و مهندسی برق دکتر مهدی رئیس زاده 03153292055
گروه صنایع غذایی دکتر لیلا لک زاده 03153292069
گروه فیزیک و ریاضی دکتر فرزاد احمدیان 03153292071
گروه حقوق دکتر مسعود همت 03153292012
گروه روانشناسی و آقای دکتر اباذری دکتر منیره گلابی 03153292002
گروه معارف اسلامی دکتر عبدالرضا باقی 03153292019
گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دکتر حسن ملائکه 03153292006
گروه مدیریت آموزشی دکتر سید حمیدرضا میرطاوسی 03153292225
گروه آموزش ابتدایی دکتر محمدحسن طالبیان 03153292000
گروه زبان انگلیسی دکتر محسن شاهرخی 03153292510
آزمایشگاه ها شیمی دارویی و سم شناسی دانشکده داروسازی محمدرضا آبادیان 03153292266
صنایع غذایی دانشکده داروسازی دکتر مهدی عموحیدری 03153292257
شیمی دانشکده فنی خانم هندی و آقای صادقی 03153292088 03153292085
فیزیک دانشکده فنی خانم رهنمایی و آقای تفضلی 03153292090 03153292092
شیمی مرکزی تحصیلات تکمیلی دکتر علیزاده و آقای کاظمزاد 03153292531

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه