سامانه آموزشیار

برای ورود به سامانه آموزشیار روی لینک زیر کلیک کنید:

http://edu.iau.ac.ir

همه مراحل ثبت نام اعم از ثبت در آموزشیار و غیره در دانشگاه هم انجام میشود.

برای مشاهده دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود به سامانه آموزشیار عکس های زیر را با دقت مطالعه کنید.

برای دانلود فرم های ثبت نام مورد نیاز در آموزشیار روی لینک های زیر کلیک کنید:

قابل توجه پذیرفته شدگان خانم: خانم ها در بخش آپلود مدرک نظام وظیفه تصویر کارت ملی را بارگذاری کنند.

یا این فایل راهنما با فرمت PDF دانلود و مطالعه کنید.

سامانه آموزشیار

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه