معاون اداری - مالی

نام و نام خانوادگی:

سیدحمیدرضا میرطاووسی


سمت:

معاون اداری - مالی

مدرک تحصیلی:

دکتری مدیریت

تلفن مستقیم:

03153292225

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

1- همکاری در تهیه وتنظیم بودجه ،پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها

2- سازماندهی فعالیتهای مدیریتهای زیر مجموعه وتقسیم کار بین آنان

3- نظارت برتهیه وتنظیم ترازنامه سالیانه

4- ابلاغ دستورالعملها وبخشنامه ها وضوابط مربوط به اموراداری ومالی

5-   همكاري با هيات رئيسه دانشگاه براي اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه

معاونت-توسعه-مدیریت-و-منابع

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه