معاونت-سما

معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا مسئولیت نظارت و مدیریت مدارس سما در مقاطع مختلف (پیش دبستانی، دبستان، دوره های اول و دوم ) را بر عهده دارد. در حال حاضر معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان متولی مدیریت آموزش در دوره های مختلف تحصیل سعی دارد در جهت ارتقاء سطح آموزش در شهرستان فعالیت می نماید

برای اطلاعات بیشتر روی اینجا کلیک کنید

معاون سما

 

نام و نام خانوادگی:

اکبر صادقی

سمت:

معاون مدارس سما در شهرضا

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن مستقیم:

03153512357

فاکس:

03153512367

ایمیل

نشانی دفتر کار:

دانشکده علوم - طبقه اول

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تدوين و پيشنهاد اصول کلي برنامه هاي آموزشي دانشگاه در چارچوب اهداف علمي، فني، فرهنگي و آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب.

- نظارت بر کليه ي امور آموزشي دانشگاه با رعايت کليه ي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها.

- مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي با همکاري مسئولان ذيربط.

- تهيه ي ضوابط و روش هاي لازم براي سنجش و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي واحد، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان واحد.

- نظارت بر سنجش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و متون درسي و هماهنگ ساختن آنها بر مبناي سرفصل هاي مصوب.

  

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه