کارگزینی هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

کرمعلی مومنیان


سمت:

مسوول کارگزینی هیات علمی

مدرک تحصیلی:

لیسانس آمار

تلفن مستقیم:

03153292209

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه سوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

1- انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی

کارگزینی کارکنان و امور رفاهی

نام و نام خانوادگی:

امید کلانتری خاص


سمت:

مسوول کارگزینی کارکنان و امور رفاهی

مدرک تحصیلی:

لیسانس مهندسی کشاورزی

تلفن مستقیم:

03153292208

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه سوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

1- انجام کلیه امور مربوط به اعضای کارکنان و امور رفاهی همه اعضای دانشگاه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

امور رفاهی:

برای رزرو هتل اریکا باید فرم زیر تکمیل شود و مراحل مربوط به آن انجام شود.

دانلود و مشاهده مقررات و نحوه رزرو هتل اریکا در مشهد مقدس برای استادان و کارکنان

کارگزینی-و-رفاه

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه