گالری-تصاویر

 • گالری تصاویر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  گالری تصاویر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  image-10 image-12 image-13 image-9 image-11 image-8 image-5 image-6 image-4 image-7 بخش خارجی سرسره ها یادمان شهدا2 حکیم الهی 2 استخر3-1 خوابگاه2 خوابگاه1 دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی 1 دانشکده شیمی (تحصیلات تکمیلی)1 دانشکده شیمی (تحصیلات تکمیلی) دانشکده علوم انسانی 2 دانشکده علوم انسانی 1 دانشکده علوم پایه دانشکده علوم انسانی 3 دانشکده فنی 2 دانشکده فنی 1 رفاهی دانشکده فنی 3 سلف سرویس 2 سلف سرویس 1 محوطه خوابگاه محوطه بین دانشکده ها مسجد محوطه رفاهی ورزشگاه2 ورزشگاه1 حکیم الهی 1 یادمان شهدا استخر1 استخر3
  1
 • تصاویر فضاهای داخلی دانشگاه
  تصاویر فضاهای داخلی دانشگاه
  محوطه رفاهی
  1
© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه