دفتر گزینش دانشگاه

نام و نام خانوادگی:

علی اکبر دباغ

 

سمت:

رئیس اداره گزینش

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

تلفن مستقیم:

03153292220

تلفاکس:

03153513101

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه سوم

email

 canoon1349@yahoo.com

   

معرفی حوزه:

این دفتر بعنوان نماينده دفتر مركزي گزينش سازمان مركزي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا فعاليت مي‌نمايد.

اين دفتر در جهت بررسي صلاحيتهاي اوليه (عمومي و اخلاقي) اساتيد ، كاركنان و دانشجويان بر پايه ضوابط و معيارهاي گزينشي سازمان مركزي انجام وظيفه نموده تا جوانان اين مرز و بوم در محيطي سالم پرورش يابند.

گزینش

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه