اثرگذاری فعالیت روابط عمومی‌‌ها با خلاقیت و نوآوری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از شهرضا، فرید نعیمی روز گذشته در دومین نشست مدیران روابط عمومی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان که در واحد شهرضا برگزار شد، گفت: خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی باعث اثرگذاری بیشتر است؛ چراکه روابط عمومی هنر و علم اجتماعی است که باید همه چیز را ببیند و آن را زیبا ارائه کند و حافظ منافع دستگاه مربوط به خود باشد. 

وی به عملکرد روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در فضای مجازی پرداخت و افزود: راه‌اندازی وب‌سایت جدید دانشگاه، استفاده از ظرفیت‌ شبکه‌های مجازی و رشد ۴۸۰ درصدی تولید خبر در خبرگزاری آنا از فعالیت‌های روابط عمومی دانشگاه در فضای مجازی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گفت: نصب تابلوهای محیطی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، برپایی پایگاه انتخاب رشته در زمان آزمون سراسری، طرح تکریم ارباب رجوع  و درآمدزایی از فضای فیزیکی دانشگاه نیز از فعالیت‌های روابط عمومی در فضای واقعی است. 

نعیمی افزود: در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸ حدود ۹ درصد ریزش دانشجو داشته‌ایم که با توجه به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد پیشرفت در جذب دانشجو حاصل شده است.

اثرگذاری فعالیت روابط عمومی‌‌ها با خلاقیت و نوآوری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی‌ها را باعث اثرگذاری بیشتر فعالیت آنان دانست.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه