آزمون جامع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا در شهرضا، صبح امروز آزمون جامع مقطع دکتری با حضور ۲۰۶ نفر از دانشجویان این مقطع در سالن امتحانات دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا برگزار شد.

در حاشیه برگزاری این آزمون فرید نعیمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: آزمون جامع دکتری مربوط به دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای شهرضا، دهاقان، مبارکه و شهرمجلسی است که به صورت تجمیعی در این واحد دانشگاهی  برگزار شد.

وی در خصوص تجمیع این آزمون گفت: با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی مقرر شد این آزمون در چهار نقطه از استان اصفهان برگزار شود که دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی جنوب استان اصفهان را پوشش داده و مجری برگزاری آن است.

به گزارش آنا، این آزمون مورد بازدید هیئت نظارت و ارزیابی استان و رؤسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی جنوب استان اصفهان قرار گرفت. 

آزمون جامع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا برگزار شد

آزمون جامع مقطع دکتری با حضور ۲۰۶ دانشجو در سالن امتحانات دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا برگزار شد.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه