بازدید مسئولان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شهرضا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از شهرضا، روز گذشته بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نجفی مدیرکل امور اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی و حامد افشاری مدیرکل کارآفرینی و تجاری‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در سالروز راه‌اندازی این واحد دانشگاهی بازدید کردند.

بازدید مسئولان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شهرضا

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی، مدیرکل امور اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری و مدیرکل کارآفرینی و تجاری‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شهرضا بازدید کردند.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه