کتاب «یکپارچه‌سازی گرما در شبکه مبدل‌های حرارتی» تألیف شد

محمدحسن وکیلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در شهرضا، درباره تألیف کتابی به نام «یکپارچه‌سازی گرما در شبکه مبدل‌های حرارتی» اظهار کرد: این کتاب برای تدریس در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی شیمی و طراحی فرایندهای شیمیایی تألیف شده است.

وی افزود: این کتاب می‌تواند برای متخصصان و مهندسین شاغل در صنایع شیمیایی برای طراحی و اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی سودمند باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گفت: بازیابی گرما و جلوگیری از هدررفت انرژی در نقاط مختلف یک واحد تولیدی می‌تواند منجر به کاهش قابل‌توجهی در مصرف یوتیلیتی شود.

وکیلی تصریح کرد: طراحی بهینه شبکه مبدل‌های حرارتی در یک فرایند شیمیایی، یک راهکار مؤثر برای کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه در طراحی شبکه مبدل‌های حرارتی دو هدف اساسی دنبال می‌شود، افزود: بازیابی حداکثر گرما و مصرف حداقل یوتیلیتی و حصول حداقل تعداد واحدهای تبادل گرما و حداقل سطح کلی انتقال حرارت است که منجر به حداقل‌شدن هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا اظهار کرد: این کتاب مشتمل بر پنج فصل مقدمه‌ای بر طراحی و یکپارچه‌سازی فرایندهای شیمیایی، بازیابی گرما از گاز خروجی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کلی در طراحی شبکه مبدل‌های حرارتی، روش طراحی پینچ برای طراحی شبکه مبدل‌های حرارتی و استخراج داده‌های جریان نمودار جریان فرایند است.

به گزارش آنا، مؤلف کتاب خود را به مهاجر الی‌الله شهید دکتر عباس معلمی که در حادثه کشته شدن حجاج در سال ۹۲ به درجه رفیع شهادت نائل شد، تقدیم کرده است.

کتاب «یکپارچه‌سازی گرما در شبکه مبدل‌های حرارتی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا تألیف شد.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه