لزوم ثبت پروپزال های مقاطع تحصیلات تکمیلی در سامانه پژوهشیار

در اجرای دستور العمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به استحضار می رساند از تاریخ 98/04/06 کلیه پروپزال های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بایستی در سامانه پژوهشیار به آدرس زیر ثبت و پس از ثبت و انجام فرایند داوری و صدور کد پایان نامه فرایتد تحقیقاتی آغاز گردد.

مسئولیت عدم رعایت ثبت و انجام فرایند مورد نظر مورد توجه دانشجویان گرامی می باشد.

سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

در اجرای دستور العمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به استحضار می رساند از تاریخ 98/04/06 کلیه پروپزال های دانشجویان مقاطع ...

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه