فراخوان پذیرش در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در نظر دارد با هدف حمایت از ایده های نوآور و مبتنی بر دانش در جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان، اقدام به پذیرش و جذب هسته ها و شرکت های فناور نوپا نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت نام به وب سایت مرکز رشد مراجعه و یا با سرکار خانم دکتر اعرابی تماس حاصل نمایند.

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در نظر دارد با هدف حمایت از ایده های نوآور و مبتنی بر دانش در جهت ...

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه