فرماندار شهرضا: دانشگاه‌ها بايد در خط مقدم توسعه حركت كنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از شهرضا ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به همراه اعضای هیئت رئیسه با فرماندار جدید شهرستان شهرضا دیدار  و گفتگو کردند.

در اين ديدار ناصر اسدی فرماندار شهرستان شهرضا با تشكر و قدردانی از حضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به همراه هيأت رئيسه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاهی علمی و معتبر است كه بحمدالله رشد و پيشرفت علمی آموزشی جامعه را رقم زده است. 

فرماندار شهرضا با تأكيد بر اينكه شهرستان شهرضا نياز به توسعه دارد و همه بايد با همدلی و همراهی مسير توسعه را هموار کنيم، افزود: دانشگاه‌ها بايد در خط مقدم توسعه حركت كنند و اين نياز اساسی امروز جوامع محسوب می‌شود.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را منشاء خیر و برکت دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در جوامع شهری نقش بسزایی در توسعه علمی و پژوهشی ايفا می‌كند.

در ادامه فرید نعیمی رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا  با بیان ظرفیت‌ها  و توانمندی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا به تشریح برنامه‌های خود پرداخت و گفت: هدف دانشگاه توسعه و بالندگی و ایجاد روحیه کارآفرینی در مجموعه ادارات شهرستان است و اين امر مهم با تلاش و پشتكار و ارائه راهكارهای عقلاني به سرانجام خواهد رسيد.

نعیمی نياز به توسعه‌يافتگی را ركن اصلی جوامع پيشرفته دانست و گفت: اين مهم حاصل نيروهای كارآمد و مجربی است كه با چشم‌انداز روشن حركت هدفدار خود را با برنامه دنبال می‌کنند.

این مقام دانشگاهی به بیان نقش و رسالت دانشگاه در سرنوشت دانش آموزان شهرستان پرداخت و گفت: این دانشگاه با دعوت از هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز پایه دوازدهم تحصیلی در برنامه «یک شب در دانشگاه» که با حضور والدین دانش‌آموزان برگزار شد، رسالت خود را در تعیین و انتخاب رشته دانش‌آموزان به انجام رساند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا اظهار کرد: این دانشگاه ظرفیت مناسبی برای پيشرفت‌های بزرگ و درخور شأن دارد؛ بنابراین با اين بينشی كه در پيش خواهيم گرفت به بهترين نحو برنامه های خود را عملياتی خواهيم کرد.

دانشگاه‌ها بايد در خط مقدم توسعه حركت كنند

فرماندار شهرضا تأكيد کرد: دانشگاه‌ها بايد در خط مقدم توسعه حركت كنند؛ چراکه اين مهم، نياز اساسی امروز جوامع محسوب می‌شود.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه