تبیین مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های کلان واحد شهرضا در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از شهرضا، فرید نعیمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به تبیین برنامه‌ها وسیاست‌های کلان این واحد دانشگاهی در سال آینده پرداخت.  

وی گفت: «برای تداوم‌بخشی و توسعه مجموعه در آینده باید به جای مدیریت در دانشگاه، همگی به سمت رهبری برنامه‌ها و رفع مشکلات حرکت کنیم و در این راه با استفاده از خرد جمعی، احترام متقابل همه اعضای دانشگاه و پرهیز از هرگونه حاشیه‌سازی به ایجاد انگیزه و شفافیت در سطح مجموعه بپردازیم.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا با تشریح تفاوت و خصوصیات مدیریت و رهبری یک مجموعه به ترسیم برنامه‌های جدید هریک از معاونت‌ها و حوزه‌های دانشگاه پرداخت.

نعیمی یادآور شد: «برنامه جانشین‌پروری در حوزه اداری به دلیل کاهش چشمگیر کارکنان در سال‌های آینده از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه اداری ـ مالی است.»

وی، نگاه ویژه به توسعه سریع مدارس سما، ارتقای مراکز رشد و فناوری، توسعه مراکز آموزش‌های کوتاه‌مدت، پیشرفت مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی و حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و محیط‌های درآمدزایی ورزشی را از مهم‌ترین برنامه‌های واحد شهرضا در سال ۱۳۹۹ دانست.‌

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های کلان این دانشگاه در سال ۹۹ را تشریح کرد.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه