شماره تلفن های پشتیبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

:

: قابل توجه دانشجویان عزیز :
ضمن آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما عزیزان به آگاهی می رساند با توجه به حضور حداقلی کادر اداری دانشگاه از بیست و چهارم فروردین ماه در محل خدمت، دانشجویان گرامی می توانند برای انجام امور اداری خود، قبل از هرگونه تصمیم گیری جهت مراجعه به دانشگاه، نخست باتوجه به نوع عملیات اداری خود با یکی از شماره تماس های زیر ارتباط برقرار نموده و سپس در صورت نیاز به اقدام حضوری با رعایت اصول بهداشتی ضمن همراه داشتن ماسک و دستکش مراجعه نمایند.
۱-برای انجام امور آموزشی :
شماره تماس ۰۹۳۹۵۳۲۷۰۷۴
۲-برای انجام امور دانشجویی و فارغ التحصیلان:
شماره تماس ۰۹۱۳۲۲۱۶۸۷۳
۳-برای انجام امورحسابداری دانشجویی :
شماره تماس ۰۹۱۳۲۲۱۲۷۱۲
۴- برای انجام امور دفاع پایان نامه :
شماره تماس ۰۹۱۳۲۲۲۳۴۷۲
۵- برای ارتباط با کارشناس پژوهشیار :
شماره تماس ۰۹۹۲۹۰۵۸۲۳۲
در صورت عدم موفقیت در تماس با شماره های فوق، با مسئول پشتیبانی به شماره : ۰۹۰۱۱۹۴۴۶۱۳
تماس حاصل نمایید.

شماره تلفن های پشتیبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه