برنامه کلاسهای رفع اشکال حضوری از 11 تا 22 خرداد

با توجه به درخواست بعضی از دانشجویان کلاسهای رفع اشکال حضوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا از 11 لغایت 22 خرداد 1399 تشکیل خواهد شد. خواهشمند است به نکات ذیل توجه نمایید:
 
1- برنامه کلاسها در سایت دانشگاه برای هر گروه آموزشی جداگانه آمده است.
2- حضور دانشجویان اختیاری است و حتی المکان سعی شود از مسیر کلاسهای آنلاین دانشجویان به رفع اشکال بپردازند.  
3- ازحضور بی هدف و غیر ضروری در دانشگاه خودداری شود.
4- در صورت حضور حتما اصول بهداشتی رعایت شود و ضمن داشتن ماسک فاصله حداقل 2 متر نسبت به دیگران رعایت گردد.
5- از تجمع و صحبت در یک نقطه اکیدا خودداری گردد.
6- اطلاعات در خصوص تاریخ امتحانات و نحوه برگزاری در آینده نزدیک اعلام می‌گردد.

برای دانلود برنامه کلاسها روی لینک های زیر کلیک کنید و با توجه به دروس ارائه شده در دانشگاه حضور داشته باشید. دانشجویانی که دروس سرویسی از گروه های دیگر را هم دارند برنامه آن گروه را هم بررسی و در صورت تمایل در کلاسها شرکت کنند.

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه مهندسی شیمی

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه مهندسی پزشکی

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه مهندسی مکانیک برق و معماری

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه مهندسی صنایع غذایی

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه روانشناسی

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه زبان انگلیسی

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه گیاهان دارویی

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال گروه شیمی

#دانلود #برنامه کلاسهای جبرانی و رفع اشکال دروس گروه ریاضی و فیزیک


برنامه کلاسها در همین خبر سایت دانشگاه برای هر گروه آموزشی جداگانه آمده است.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه