نحوه انجام آزمون بخش عملی دروس تربیت بدنی

نحوه انجام آزمون بخش عملی دروس تربیت بدنی 1 و تربیت بدنی 2 (ورزش 2،1و3)


ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی برای دانشجویان گرامی و با توجه شیوع ویروس کرونا و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی خواهشمند است به موارد ذیل جهت برگزاری آزمونهای عملی دروس تربیت بدنی 1 و2 (ورزش 2،1 و3) توجه نمائید.


1-    دانشجویانی که تمایل دارند به صورت حضوری آزمون عملی بدهند حداکثر تا تاریخ 99/4/28 به شماره 09133212194 (آقای سبزواری مسئول تربیت بدنی دانشگاه ) نام ونام خانوادگی، شماره دانشجویی و نام درس خود را پیامک نمایند تا برنامه ریزی لازم دراین خصوص صورت پذیرد.
 زمان برگزاری کلاس های عملی به صورت حضوری از تاریخ  99/4/28  لغایت 99/5/10 به صورت فشرده می باشد .

2- دانشجویانی که قصد دارند بخش عملی درس تربیت بدنی 1 را به صورت غیر حضوری امتحان دهند، می توانند یک پروژه حداقل 6 صفحه و حداکثر 10 صفحه ای در مورد یکی از موضوعات آمادگی جسمانی، ورزش در خانه و ورزش در محل کار به ایمیل استاد مربوطه که در ذیل آمده است، ارسال نمایند.
نکته مهم: در زمان ارسال ایمیل ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی الزامی است.

3- دانشجویانی که  تمایل دارند دروس تربیت بدنی 2 ( ورزش 1،2،3) را غیرحضوری امتحان دهند، مطابق رشته ای که انتخاب کرده اند یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایند و به ایمیل استاد که در ذیل آمده است ارسال نمایند.
الف- پروژه حداقل 6 صفحه و حداکثر 10 صفحه در مورد قوانین ، مقررات و نحوه بازی رشته مربوط انتخابی؛
ب- مشاهده سه مسابقه از رشته مربوط انتخابی و ارائه توضیح و تفسیر سه مسابقه در قالب حداکثر 15 صفحه؛
ج- ارسال حکم قهرمانی معتبر استانی یا کشوری در رشته انتخابی یا غیر انتخابی.

نکته مهم: در زمان ارسال ایمیل ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی الزامی است.( موارد ب و ج امتیاز بالاتری دارد.)

مهلت ارسال پروژه ها حداکثر تا تاریخ 5/10/ 1399 بوده و به پروژه های ارسالی بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس ایمیل اساتید گروه تربیت بدنی:


آقای حسین دشتی   Hossein.danesh@gmail.com

آقای ابراهیم پیمان    varzesh1735@isfedu.ir

آقای مجتبی جعفری     mojtabajafari1355@gmail.com

سرکار خانم تیموریان     fatemeteymorian@yahoo.com

سرکار خانم آقابایی      prds.s1998@yahoo.com

توجه:
1-    دانشجویانی که طبق فراخوان قبلی پروژه های خود را ایمیل کرده اند نیاز به ارسال مجدد نمی باشد.
2-    عدم ارسال پروژه و یا انجام یکی از موارد فوق جهت آزمون عملی به معنی حذف درس می باشد.
3-    دانشجویانی که درس تربیت بدنی 1 را انتخاب کرده اند حتما بایستی در آزمون آنلاین تئوری طبق تاریخ درج شده در برنامه امتحانات شرکت نمایند. (جزوه درس تربیت بدنی 1 در سامانه آموزش آنلاین موجود است. عدم شرکت در آزمون تئوری آنلاین به معنای حذف درس می باشد)
4-    پس از برگزاری آزمون تئوری تربیت بدنی 1 بایستی نسبت به انجام یکی از موارد فوق برای بخش عملی اقدام نمایند.

نحوه آزمون بخش عملی دروس تربیت بدنی 1 و تربیت بدنی 2 (ورزش 1 و 2 و 3)

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه