نحوه برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم 1399

نحوه اتصال به سامانه مجازی آزمون جامع دکتری شفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

1.    ورود به لینک lms.iaush.ac.ir  (ترجیحا با مرورگر کروم که آپدیت شده باشد)
2.    نام کاربری:  شماره دانشجویی     رمز عبور:  شماره ملی
3.    ورود به بخش " امتحان شفاهی جامع دکتری"
4.    انتخاب گزینه “JOIN SESSION”
5.    انتخاب گزینه میکروفون
6.    تا کامل شدن آزمایش اتصال به اکو صبر نمائید.
7.    گزینه " بله" را انتخاب کنید.
8.    اکنون وارد اتاق کنفرانس مجازی امتحان جامع شده اید.
9.    میکروفون خود را در پایین صفحه فعال و از حال بی صدا خارج کنید.
10.    در صورت داشتن دوربین، گزینه دوربین را در پایین صفحه نمایش فعال نمائید تا تصویر شما قابل روئیت باشد.

توجه:
1.    در صورت بروز هر گونه مشکل در اتصال با شماره  09133224675  مهندس قریشی  تماس بگیرید.
2.    سعی شود حتی المکان با لپ تاپ به سامانه متصل شوید تا با استفاده از دوربین آن تصویر شما قابل روئیت باشد.
3.    قبل از اتصال یک عد هدست میکروفون دار سالم  یا یک عدد هندزفری موبایل سالم تهیه و به لپ تاپ متصل نمائید و آنرا تست نمائید.
4.    در صورتی که هدست بدون میکروفون دارید میتوانید از اسپیکر لپ تاپ صدا را بشنوید.
5.    در صورت در اختیار نداشتن لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی با گوشی تلفن همراه با داشتن یک هندزفری سالم میتوانید متصل شوید ( در این حالت ممکن است کیفیت صدا و اتصال خوب نباشد).

آزمون کتبی جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا- 14 مرداد 99

رشته/گرایش تحصیلی

نام و نام خانوادگی دانشجو

محل آزمون کتبی

شماره صندلی

روابط بین الملل

حمید شهبازی

دانشکده  فنی ومهندسی

طبقه دوم

کلاس 301

1

باقر رزمی

2

سیروس امینی

3

علیرضا اسماعیلی وردنجانی

4

مریم سربازی

5

مرتضی پیرمرادیان

دانشکده  فنی ومهندسی

طبقه دوم

کلاس 302

1

مسعود حسین میرزائی

2

عبداله مرادی

3

کیوان یادگاری

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

حمید جعفری

دانشکده  فنی ومهندسی

طبقه دوم

کلاس 303

1

سید محمد حسین سیف السادات

2

مهرزاد دالوند

3

سید مهدی دور اندیش

4

محمد باقری خولنجانی

5

امیرمحمد حیدری

6

محمدرضا محمد یوسفی

دانشکده  فنی ومهندسی

طبقه دوم

کلاس 304

1

محمد حسن دهقانی اشکذری

2

حسین کاظمی دهزیری

3

زهرا دهیری دهنوی

4

سید مالک بزرگواری

5

عباداله آذرگون

6

فضل اله رضوان طلب

دانشکده  فنی و مهندسی

طبقه دوم

کلاس 305

1

حسین نفیسی راد

2

بابک سعیدی

3

ماریا فرح زاده

4

سید علی اصغر علامه

5

شیمی تجزیه

سمیرا وهابی راد

دانشکده  فنی و مهندسی

طبقه دوم

کلاس 306

1

سیده رضیه آهسته

2

رعنا شیخ سامانی

3

شیمی پلیمر

آیدا میر محمدی

4

مهندسی شیمی

سید عبدالمحمد کریمی کیان

دانشکده  فنی و مهندسی

طبقه دوم

کلاس 307

1

مهندسی مواد

منصور صادقی نسب

2

محسن اسدیان

3

علوم ومهندسی صنایع غذایی

 

محمد شیربان

دانشکده  فنی و مهندسی

طبقه دوم

کلاس 308

1

الهام نقدی پور

2

سمانه مالکی

3

فیزیک

ندا ناظمی

4

مائده قاسمی نورآبادی

5

آموزش زبان انگلیسی

زینب اسماعیلی

دانشکده  فنی و مهندسی

طبقه دوم

کلاس 310

1

دانیال اعظمی

2

بیتا امیری

3

ملیحه ستاری قهفرخی

4

احسان شا محمدی

دانشکده  فنی و مهندسی

طبقه دوم

کلاس 314

1

ایران کاشانی زاده

2

شبنم کدخدایی الیادرانی

3

لیلا نیلچیان

4

----------------------------------------------------------------------------------

برنامه زمانبندی امتحان جامع شفاهی دکتری  نیمسال دوم 99-98  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

رشته/گرایش تحصیلی

تاریخ امتحان شفاهی

نام و نام خانوادگی دانشجو

زمان امتحان شفاهی جامع دکتری

روابط بین الملل

99/5/20

حمید شهبازی

8:30-9:00

باقر رزمی

9:00-9:30

سیروس امینی

9:30-10:00

علیرضا اسماعیلی وردنجانی

10:00-10:30

مریم سربازی

10:30-11:00

مرتضی پیرمرادیان

11:00-11:30

مسعود حسین میرزائی

11:30-12:00

عبداله مرادی

12:00-12:30

کیوان یادگاری

12:30-13:00

علوم سیاسی

99/5/22

حمید جعفری

8:30-9:00

سید محمد حسین سیف السادات

9:00-9:30

مهرزاد دالوند

9:30-10:00

سید مهدی دور اندیش

10:00-10:30

محمد باقری خولنجانی

10:30-11:00

امیرمحمد حیدری

11:00-11:30

محمدرضا محمد یوسفی

11:30-12:00

محمد حسن دهقانی اشکذری

12:00-12:30

حسین کاظمی دهزیری

12:30-13:00

زهرا دهیری دهنوی

14:00-14:30

سید مالک بزرگواری

14:30-15:00

عباداله آذرگون

15:00-15:30

فضل اله رضوان طلب

15:30-16:00

حسین نفیسی راد

16:00-16:30

بابک سعیدی

16:30-17:00

ماریا فرح زاده

17:00-17:30

سید علی اصغر علامه

17:30-18:00

شیمی تجزیه

99/5/21

سمیرا وهابی راد

9:00-10:00

سیده رضیه آهسته

10:00-11:00

رعنا شیخ سامانی

11:00-12:00

شیمی پلیمر

99/5/15

آیدا میر محمدی

8:00-9:00

مهندسی شیمی

99/5/15

سید عبدالمحمد کریمی کیان

9:00-10:00

مهندسی مواد

99/5/23

منصور صادقی نسب

9:00-10:00

محسن اسدیان

10:00-11:00

آموزش زبان انگلیسی

99/5/19

زینب اسماعیلی

8:30-9:00

دانیال اعظمی

9:00-9:30

بیتا امیری

9:30-10:00

ملیحه ستاری قهفرخی

10:00-10:30

احسان شا محمدی

10:30-11:00

ایران کاشانی زاده

11:00-11:30

شبنم کدخدایی الیادرانی

11:30-12:00

لیلا نیلچیان

12:00-12:30

علوم ومهندسی صنایع غذایی

99/5/16

محمد شیربان

9:30-10:15

الهام نقدی پور

10:15-11:00

سمانه مالکی

11:00-11:45

فیزیک

99/5/16

ندا ناظمی

8:00-8:45

مائده قاسمی نورآبادی

8:45-9:30

برای مشاهده اطلاعات مورد نیاز امتحان کتبی و شفاهی امتحان جامع کلیک کنید

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه