تیم پاسخگویی و پشتیبانی دانشگاه برای

❌  تیم پاسخگویی و پشتیبانی دانشگاه ❌

✅  مشکلات آموزشی و سامانه آموزشیار: 

آقای نصر:09367127053   و  53292255-031
آقای شاملی: 09132214108

✅  آموزشهای مجازی               
آقای قریشی: 09133224675

آقای رهایی: 09136405197

آقای نباتی: 09132753742

✅  امور مالی: و پرداخت شهریه                                                      
آقای عربی: 09132205486

آقای محسنی: 09132212712

✅  امور دانشجویی:( بنیاد شهید و ایثارگران):

آقای سبحانی: 09132216873

✅  امور نظام وظیفه:

آقای شمسبگی: 09133219937

---

.............................................

---

❌ شماره واتساپ مدیران گروه آموزشی

جهت ارتباط برای راهنمایی درخصوص و انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس ❌

1. گروه شیمی- دکتر طیبانی   09131158404
2. گروه زبان انگلیسی- دکتر شاهرخی   09133104201
3. گروههای روانشناسی و آموزش ابتدایی- دکتر طالبیان   09133211729
4. گروه حقوق- دکتر همت   09133211151
5. گروه معارف اسلامی- آقای دباغ   09133223248
6. گروه مهندسی پزشکی-دکتر میرهادی   09131210296
7. گروه مهندسی مکانیک- معماری -خودرو - برق- دکتر رئیس زاده   09361138998  
8. گروه صنایع غذایی و بیوشیمی- دکتر لک زاده    09132216762
9. گروه مهندسی شیمی- نفت- پلیمر و صنایع شیمیایی- دکتر عامری   09913655831
10. گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- دکتر شفیعی    09010531969
11. دروس  فیزیک و ریاضی  - دکتر احمدیان  09133210901
12. گروه گیاهان دارویی- دکتر زارع پور- 09373212669

13. گروه مهندسی مکانیک- معماری -خودرو - برق- دکتر رئیس زاده   09133139008

ارتباط با کارشناسان با شماره ها تماس بگیرید.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه