منابع آزمون جامع دکتری

 مطالب مربوط به امتحان جامع دکتری علوم سیاسی
برای رشته علوم سیاسی:
1-  روش شناسی در علوم سیاسی، دیوید مارش،  جری استوکر ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی.
2- رهیافت و روش در علوم سیاسی نوشته عباس منوچهری و همکاران.  انتشارات سمت
 دکتر ملائکه👆👆


--- دانلود : مسایل سیاسی روز مربوط به دکتر شفیعی

مطالب زیر مربوط به درس جامعه شناسی ایران دکتر جعفری نژاد می باشد:👇👇👇
جامعه شناسی سیاسی ایران
ردیف    نام منبع    مؤلف
1    مطالب تدريس شده در کلاس    ---
2    درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران:    عليرضا ازغندي
3    ايران بين دو انقلاب:    يرواند آبراهاميان
4    مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران:    يرواند آبراهاميان
5    نخبگان سياسي بين دو انقلاب:     عليرضا ازغندي
6    مقاومت شکننده:    جان فوران
7    اقتصاد سياسي ايران:    محمدعلي کاتوزيان
8    تضاد دولت و ملت در نظريه تاريخ و سياست در ايران:    محمدعلي کاتوزيان
9    نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران و نفت و توسعه اقتصادي:    محمدعلي کاتوزيان
10  جامعه شناسي سياسي اپوزيسيون:    محمد رحيم عيوضي
11 دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران:   حسین بشیریه

برای رشته روابط بین الملل:

درس دکتر ملائکه:

1- روش و نظریه در علوم سیاسی،  نوشته: جری استوکر و دیوید مارش، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1395.

2- روش های پژوهش در روابط بین‌الملل. کریستوفر لمانت،  ترجمه علیرضا طیب.  انتشارات چاپپخش. 1396


درس دکتر اسماعیلی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی
منابع امتحان جامع درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی .

دانلود بخش دوم این کتاب را انجام دهید

نقد نظریه های روابط بین الملل، دکتر اقارب پرست:
1-    کتاب نظریه روابط بین‌الملل برای سده بیست‌و‌یکم   نویسنده : مارتین گریفیتس       مترجم : علیرضا طیّب      نشر نی
2-کتاب نظریه های روابط بین الملل      نویسنده: اسکات برچیل و اندرو لیکلتر   مترجم: سجاد حیدری فر انتشارات جهاد دانشگاهی
فقط همین دو منبع را مطالعه کنند که در کلاسها همین هم تدریس شده و جزوه این کتب هم موجود است.

اگر ابهامی در مطالب فوق بود با استادان تماس بگیرید

برای مطالعه و دانلود منابع آزمون روی این لینک کلیک کنید.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه