اطلاعيه شهريه وروديهاي قبل از 99

دانشجويان گرامي (ورودي هاي قبل از سال 1399)


با توجه به تغيير سامانه آموزشي دانشگاه از الماس به سامانه آموزشيار فعلاً تا موعد امتحانات براي پرداخت شهريه بايد مراحل زير را دنبال نمائيد و شهريه يا بدهي خود را پرداخت كنيد تا در زمان امتحانات غيرحضوري، بدهي نداشته باشيد و امتحان را از دست ندهيد.

1- مراجعه (فقط) به خودپردازهاي بانك ملي در هر محلي كه دسترسي داريد

2- انتخاب گزينه: انتقال وجه

3- انتخاب گزينه: پرداخت شهريه دانشگاه آزاد اسلامي

4- وارد كردن شماره دانشجويي صحيح با كد ديجيت (كه همان شناسه واريز در سامانه آموزشي الماس است)

5- وارد نمودن مبلغ پرداختي بدهی شهریه

(در سامانه الماس در منوی امور شهریه زیر منوی کارت حساب شهریه بدهي تان تحت عنوان وام کوتاه مدت در ردیف آخر قابل مشاهده است)

6- وارد نمودن شماره كارت مقصد زير: (بنام صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا)

6037997599254787

7- چك كردن دقيق اطلاعات و تاييد آن

8- گرفتن پرينت از دستگاه خودپرداز (مهم)

9- ارسال تصوير رسيد پرداختي فوق با نوشتن نام و نام خانوادگي دانشجو روی رسید فوق به شماره واتساپ زير: (مهم)

09132212712

آقاي محسني

تصوير نمونه شناسه واريز كه دو رقم آخر آن همان كد ديجيت است. در عكس فوق بصورت نمونه كد ديجيت اين دانشجو 00 بوده است

براي حضور در امتحانات بايد مراحل مذكور را انجام دهيد.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه