ایمیل : asghar4657@yahoo.com

وب سایت دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

اخبار کلاس درس

دانشجویان محترم ذیل الذکر فوراً نسبت به بازگشت کتاب های امانی خود به  کتابخانه تخصصی دفاع مقدس اهتمام ورزند.

دانشجویان آقای سبزواری : شیوا ملک محمد، احسان منصوری

دانشجویان آقای مدنی : زهرا رضایی، مهدی عظیمی

دانشجویان برای تحویل دادن کتاب های امانتی خود می توانند : 1- از زیر در کتابخانه تخصصی دفاع مقدس به داخل بگذارند. 2- به کتابخانه تخصصی علوم انسانی (خانم طبیبیان) تحویل دهند. 3-به آقای کهنگی (اتاقک انتظامات در ورودی دانشگاه) تحویل دهند. (لطفاً مشخصات خود را بر روی بسته حاوی کتاب بنویسید).اطلاعات مفید

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بمدت 2888 روز - 412 هفته - 95 ماه و حدود 8 سال (31 روز کم) طول کشیده است. این جنگ در تاریخ 59/6/31 شروع و در 67/5/29 به اتمام رسیده است.

آیا می دانید که در هر ترم ، تنها در 82 واحد از مراکز عالی دانشگاهی استان اصفهان ، بیش از 10 هزار دانشجو درس 2 واحدی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس را می گذرانند؟

 آیا می دانید که ایران با عراق 1608 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این رقم، 422.5 کیلومتر مرز رودخانه ای و آبی است و اروندرود تنها 91.8 کیلومتر آنرا تشکیل می دهد؟ 

آیا می دانید که ایران بعد از روسیه و چین، با داشتن 15 کشور همسایه (مرز خشکی 7 و مرز آبی 8) دارای سومین رتبه در سطح جهان است؟ (این در حالی است که روسیه و چین از لحاظ وسعت، اولین و چهارمین کشور پهناور جهان ، اما ایران در رتبه ی هجدهم قرار دارد).

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد