ردیفنام و نام خانوادگیمقطعرشتهتاریخ دفاعساعت دفاعمحل دفاعاساتید راهنماچکیده پایان نامه
1فیروزه رضائیانکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگليسي 1396/12/24 09:00دانشکده تحصیلات تکمیلی دکتر سعید تاکی دانلود فایل
2احمد علیزادهکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي – پليمر 1396/12/22 12:30دانشکده فنی مهندسی دکتر الهام عامری دانلود فایل
3شهره حیدریکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي پليمر 1396/12/15 11:00دانشکده فنی مهندسیدکتر حسن عبادی دانلود فایل
4شیرین مفوزدکتری تخصصیشيمي تجزيه 1396/12/06 0800سالن ۱۲محمودرضا سهرابی-علیرضا نظام زاده دانلود فایل
5کرامت فیروزی زرگرکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق خصوصي 1396/11/30 08:30دانشکده علوم انسانی دکتر مسعود همت دانلود فایل
6مژده اسماعیلی کارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - صنايع غذايي 1396/11/30 10:00دانشکده فنی مهندسی دکتر آفاق نصیریان دانلود فایل
7پریسا دهقانیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - صنايع غذايي 1396/11/30 11:30دانشکده فنی مهندسییدکتر آفاق نصریان دانلود فایل
8ژاله البرزی کارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي – پليمر 1396/11/30 1100دانشکده فنی مهندسی دکتر حسین ایزدی دانلود فایل
9سینا یغمائیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي مواد – سراميک 1396/11/29 14:00دانشکده فنی مهندسی دکتر امیرعباس نور بخش دانلود فایل
10افشین تاجمیری ریاحیکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي تجزيه 1396/11/29 14:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر علیرضا زنگنه-دکتر نظام الدین میرستاری دانلود فایل
11عاطفه مسجدیکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی صنايع غذايي- علوم مواد غذايي 1396/11/26 08:30دانشکده فنی مهندسیدکتر آفاق نصیریان دانلود فایل
12علیرضا کریمیکارشناسی ارشد ناپیوستهروابط بين الملل 1396/11/26 10:00دانشکده علوم انسانی دکتر عنایت الله یزدانی دانلود فایل
13کیوان کج کلاهی کارشناسی ارشد ناپیوستهسم شناسي 1396/11/24 09:00دانشکده فنی مهندسیدکتر ایرج جوادی دانلود فایل
14مریم بدیع بستامکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگليسي 1396/11/12 08:30دانشکده تحصیلات تکمیلی دکتر امید طباطبایی دانلود فایل
15رضا معتمدیکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي آلي 1396/11/12 08:30دانشکده فنی مهندسی دکتر احمد رضا مساح-دکتر زهرا سادات نظیفی دانلود فایل
16یوسف کاظمی کارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي تجزيه 1396/11/12 08:30دانشکده تحصیلات تکمیلی دکتر مهروالسادات میر محمدی دانلود فایل
17طیبه رحیمی کارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي پليمر 1396/11/12 09:00دانشکده تحصیلات تکمیلی دکتر مجید کلاهدوزان دانلود فایل
18مریم نیازی کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگليسي 1396/11/12 09:30دانشکده تحصیلات تکمیلی دکتر سعید تاکی دانلود فایل
19محمدصادق فضلیکارشناسی ارشد ناپیوستهروابط بين الملل 1396/11/12 10:00دانشکده علوم انسانی دکتر مرتضی اباذری دانلود فایل
20عقیل اسکندری کارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - طراحی فرآيند 1396/11/12 10:00دانشکده فنی مهندسی دکتر محمد حسن وکیلی دانلود فایل
21سجاد لطیفی کارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - پديده هاي انتقال 1396/11/12 13:00دانشکده فنی مهندسی دکتر ریحانه عصاچی دانلود فایل
22فریبا عرفانیکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي تجزيه 1396/11/12 13:00دانشکده فنی مهندسی دکتر مهروالسادات میر محمدی دانلود فایل
23پگاه ناسخیانکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي تجزيه 1396/11/12 15:00دانشکده فنی مهندسی دکتر مهروالسادات میر محمدی دانلود فایل
24فتح الله صفریکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - صنايع غذايي 1396/11/11 08:30دانشکده فنی مهندسیدکتر کیانا پور محمدی دانلود فایل
25فرشید باقریانکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگليسي 1396/11/11 09:00سالن جلسات دانشکده فنی مهندسیدکتر مجید کلاهدوزان دانلود فایل
26جعفر چیره هفشجانیکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي تجزيه 1396/11/11 10:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر آفاق نصیریان دانلود فایل
27سید هادی فائق فرکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي مواد – جوشکاري 1396/11/11 10:30دانشکده فنی مهندسیدکتر محمدرضا خانزاده قره شیران دانلود فایل
28فهیمه السادات سید بکاییکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي پليمر 1396/11/11 11:00دانشکده فنی مهندسی دکتر مجید کلاهدوزان-دکتر الهام جازان دانلود فایل
29زهرا موسوی آغچه بدیکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي تجزيه 1396/11/11 1300دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر علیرضا زنگنه دانلود فایل
30میترا کریمیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - فرايندهاي جداسازي 1396/11/10 09:30دانشکده فنی مهندسیدکتر مهدی رئیس زاده دانلود فایل
1234567891011121314151617181920212223242526