ردیفنام و نام خانوادگیمقطعرشتهتاریخ دفاعساعت دفاعمحل دفاعاساتید راهنماچکیده پایان نامه
1شیرین مفوزدکتری تخصصیشيمي تجزيه 1396/12/06 0800سالن ۱۲محمودرضا سهرابی-علیرضا نظام زاده دانلود فایل
2مهدی سلیمان زادهکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي تجزيه 1396/06/30 09:00دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر مهرو السادات میرمحمدی دانلود فایل
3سهیلا زینلیکارشناسی ارشد ناپیوستهروابط بين الملل 1396/06/30 09:00دانشکده علوم انسانیدکتر مجتبی عطار زاده دانلود فایل
4شهزاد ریاحیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - طراحی فرآيند 1396/06/30 09:00دانشکده فنی مهندسیدکترنادر مختاریان دانلود فایل
5شهلا شیاسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي – پليمر 1396/06/30 09:30دانشکده فنی مهندسیدکتر مهدی رئیس زاده دانلود فایل
6ابراهیم خسرویکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی مکانیک - تبديل انرژي 1396/06/30 11:30دانشکده فنی مهندسیدکتر مهدی رئیس زاده دانلود فایل
7سید محمد علی شریعتیدکتری تخصصیعلوم سياسي- مسائل ايران 1396/06/29 08:30دانشکده علوم انسانیدکتر مسعود جعفری نژاد دانلود فایل
8سجاد قاسمیکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی 1396/06/29 15:30دانشکده علوم انسانیدکتر حمیدرضا میرطاووسی دانلود فایل
9محمدعلی مسموعیکارشناسی ارشد ناپیوستهفیزیک - نانو فیزیک 1396/06/28 10:00دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر محمود شامیرزایی دانلود فایل
10سپهر شفیعیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - طراحی فرآيند 1396/06/26 15:30دانشکده فنی مهندسیدکتر محمدحسن وکیلی دانلود فایل
11زهره حسن زاده دستجردیکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی صنايع غذايي- علوم مواد غذايي 1396/06/25 08:30دانشکده فنی مهندسیدکتر مولود نورانی ،دکتر سمیه تقیان دانلود فایل
12حبیب اله شهرکی واحدکارشناسی ارشد ناپیوستهنظارت بر امور دارویی 1396/06/25 08:30دانشکده داروسازیدکتر نوشین ادیب دکتر عبدالحسین میری دانلود فایل
13پریناز مومنیکارشناسی ارشد ناپیوستهفیزیک – فتونيک 1396/06/25 08:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر فرزاده احمدیان دانلود فایل
14مهسا هادیکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي معدني 1396/06/25 08:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر مریم طیبانی دانلود فایل
15احسان سلطانیکارشناسی ارشد ناپیوستهشيمي - شيمي پليمر 1396/06/25 09:30دانشکده فنی مهندسیدکتر امیر بابایی دانلود فایل
16وحید انالیکارشناسی ارشد ناپیوستهفيزيک - حالت جامد 1396/06/25 09:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکترمحمود شامیرزایی دانلود فایل
17سام نوباریکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي پليمر- علوم و تکنولوژی پلیمر 1396/06/25 10:00دانشکده فنی مهندسیدکتر امیر بابایی دانلود فایل
18رقیه ملکپورکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی صنايع غذايي- علوم مواد غذايي 1396/06/25 10:00کلاسخانم دکتر رفیعیان دانلود فایل
19میلاد غفاریکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - طراحی فرآيند 1396/06/25 10:30دانشکده فنی مهندسیمهندس محمد اکبرزاده دانلود فایل
20محمد ستایش مقدمکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - طراحی فرآيند 1396/06/25 10:30دانشکده فنی مهندسیدکتر حسن وکیلی دانلود فایل
21مائده قاسمیکارشناسی ارشد ناپیوستهفيزيک - حالت جامد 1396/06/25 10:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر فرزاد احمدیان دانلود فایل
22نجمه احمدیکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی صنايع غذايي- علوم مواد غذايي 1396/06/25 10:45دانشکده فنی مهندسیدکتر سمیه تقیان دانلود فایل
23الهام میرزا آقاییکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی صنايع غذايي- علوم مواد غذايي 1396/06/25 11:00فنی مهندسیدکتر اعظم اعرابی،دکتر علی محمد فروغمند دانلود فایل
24سعید رامشکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم سياسي 1396/06/25 11:00دانشکده علوم انسانیدکتر مسعود همت دانلود فایل
25ملک سادات حسینی خوراسگانیکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی صنايع غذايي- علوم مواد غذايي 1396/06/25 12:00دانشکده فنی و مهندسیدکتر فاطمه رفیعیان دانلود فایل
26فلورا اسماعیلیکارشناسی ارشد ناپیوستهتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 1396/06/25 13:00دانشکده علوم انسانیدکتر شهره جلال پور دانلود فایل
27علی شعبانیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي پليمر- علوم و تکنولوژی پلیمر 1396/06/25 13:00دانشکده فنی مهندسیدکترامیر بابایی دانلود فایل
28فرنوش قدسیکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگليسي 1396/06/25 13:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر سعید تاکی دانلود فایل
29ریحانه حاجی قاسمی دهقیکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگليسي 1396/06/25 13:30دانشکده تحصیلات تکمیلیدکتر محسن شاهرخی دانلود فایل
30حسین علیخانی بروجنیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسي شيمي - پديده هاي انتقال 1396/06/25 13:30دانشکده فنی مهندسیدکتر مریم حیدری دانلود فایل
123456789101112131415161718192021