تلفن 031-53292222  تلگرام Telegram گوگل مپ Instagram
مشاور دانشگاه آزاد شهرضا

نام و نام خانوادگی:
ایمیل :

لیست رشته های موجود در دانشگاه

دانشکده :
گروه تحصیلی :
 • روابط بين الملل
 • علوم سياسي- انديشه هاي سياسي
 • علوم سياسي- جامعه شناسي سياسي
 • علوم سياسي- سياستگذاري عمومي
 • علوم سياسي- مسائل ايران
 • روابط بين الملل
 • علوم سياسي
 • مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپا
 • مطالعات منطقه اي- مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
 • مطالعات منطقه اي- مطالعات آمريکاي شمالي
 • مطالعات منطقه اي- مطالعات ايران
 • مطالعات منطقه اي- مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا
 • مطالعات منطقه اي- مطالعات خليج فارس
 • روابط بین الملل
 • علوم سياسي
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد