تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

رئیس دانشگاه

کد : 10015
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا  
 دکتر فرید نعیمی (دکتری مواد و متالوژی)
 
 Email: naeimi@iaush.ac.ir
 
 Telegram : @piaush
 
 تلفن دفتر : 03153292201
 
 نمابر : 03153513213
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد