رئیس دانشگاه

کد : 10015
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 دکترعلی شریف زاده
 Email: sharifzadeh@iaush.ac.ir
 

تلفن و فاکس   :03153292201

 
تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 2تصویرPhoenix:تصویر1 از 2تصویر
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد