رئیس واحد

کد : 10021

اطلاعات رییس واحد

دکتر علی شریف زاده

دکتری میکروبیولوژی

ایمیل: Sharifzadeh @iaush.ac.ir

آدرس محل کار : شهرضا - انتهای بلوار پاسداران - دانشکده داروسازی - طبقه چهارم

تلفن دفتر : +98  31  53502701

تلفن دفتر : +98  31  53292201

Personal information

Ali Sharifzadeh

Associate Professor in Veterinary Microbiology

Email: Sharifzadeh @iaush.ac.ir

Office Address:  Department of Microbiology, Shahreza Branch, Islamic Azad University,

Shahreza, Isfahan, Iran      

Office Phone: +98  31  53502701

Office Phone: +98  31  53292201

 

Education Background

2002-2005    PhD in Veterinary Microbiology, Islamic Azad University, Science and Research,    Tehran, Iran

1992-1999 DVM in Veterinary Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

 

Administrative Experience 

2006-2016- Chancellor of Islamic Azad University, Shahreza Branch

2000-2006- Vice-chancellor of Research Affaires, Islamic Azad University, Shahrekord Branch

20002-2003- Head of Department of Veterinary, Islamic Azad University, Shahrekord Branch

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد