تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

روسا و معاونان پيشين واحد

کد : 10021

اطلاعات روسای پيشين واحد شهرضا از بدو تاسیس دانشگاه از سال 1367


1- آقای محمدحسن باقی

فوق لیسانس علوم تربیتی

از ابتدا تا سال 1379

2- آقای دکتر احمدرضا مساح

دکتری شیمی آلی

از سال 1379 تا 1382

3- آقای دکتر حمید علیان

دکتری شیمی آلی

از سال 1382 تا 1385

4- دکتر علی شریف زاده

دکتری میکروبیولوژی

از سال 1385 تا 1396

 

 

معاونان دانشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون:

معاونان آموزشی معاونان پژوهش و فناوری
معاونان اداری مالی معاونان دانشجویی فرهنگی
1- مرحوم سید علی طباطبایی 1- دکتر محسن نصیریان
1- جهانگیر حسین پور 1- دکتر علی ارشادی
2- دکتر حمید علیان 2- دکتر حمید جواهریان نقاش
2- محمدتقی بزرگمهر 2- دکتر علیرضا گلشنی
3- دکتر احمد آذین
3- دکتر احمدرضا مومنی 3- دکتر حمیدرضا ضیایی 3- دکتر جواد روزبه کلباسی
4- دکتر محمدرضا عبدی
4- دکتر احمدرضا مساح
4- دکتر سعید آقاسی 4- دکتر عبدالرضا باقی
5- دکتر اصغر رضاپوریان
5- دکتر محسن نصیریان
5- دکتر حمیدرضا میرطاوسی
5- دکتر علیرضا گلشنی
6- دکتر سعید تاکی
6- دکتر حسین فقیهیان
   
7- دکتر مجید کلاهدوزان
 7- مرحوم دکتر عباس معلمی
   
   8- دکتر احمدرضا مساح
   
   9-    

 


تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 4تصویرPhoenix:تصویر1 از 4تصویرPhoenix:تصویر2 از 4تصویرPhoenix:تصویر3 از 4تصویر
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد