مرکز رشد دانشگاه

کد : 10075

برای مشاهده سامانه مرکز رشد فناوری دانشگاه اینجا را کلیک کنید

 


لیست مشخصات واحدهای فناور واحد شهرضا

 

ردیف

نام واحد فناور

نام مرکز رشد

وضعیت فعلی

گروه آموزشی

تاریخ پذیرش درمرکز

1

هسته فناور اسیلوسکوپ هوشمند

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

شهریور 94

2

هسته ی بسته ی آزمایش دانش آموز(باد)

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

علوم پایه

بهمن 94

3

هسته ی فناور کامپوزیت رزین های دندانپزشکی

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

شهریور 94

4

هسته ی فناور خشک کن انجمادی

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

شهریور 94

5

هسته ی فناور رهپویان اندیشه سبز

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

شهریور 94

6

هسته ی فناور نوین سرامیک باربد

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

مرداد 94

7

هسته ی فناور روغن نرافه

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

مرداد 94

8

هسته ی فناور کیمیا تجهیز

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

آبان 94

9

هسته ی فناور سپنتامینو

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

آبان 94

10

هسته فناور نوین یک

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

شهریور 94

11

هسته ی فناور آسیاب سینک

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

اردیبهشت 95

12

هسته ی فناور آبگرمکن خورشیدی

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد مقدماتی

فنی مهندسی

اردیبهشت 95

13

هسته ی فن آوران سبز

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

کشاورزی

بهمن 94

14

 هسته ی فناور شلات آهن

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

فنی مهندسی

مرداد 94

15

هسته ی فناور آرمان دارو

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

علوم پایه

اردیبهشت 94

16

هسته ی فناور  نانولیزر صنعت جوان

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

فنی مهندسی

خرداد 95

17

هسته ی فناور  ساخت هموسیلر

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

فنی مهندسی

آبان 94

18

هسته ی فناور  ساخت الکتروکوتر

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

فنی مهندسی

آبان 94

19

هسته ی فناور  ساخت تنظیم فشار باد مخازن

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

فنی مهندسی

آبان 94

20

هسته ی فناور ماده VCI

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

علوم پایه

تیر 94

21

هسته ی فناور سانگ ناکس

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

علوم پایه

مرداد 94

22

هسته ی فناور مز الارین

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

علوم پایه

آبان 94

23

هسته ی فناور مواد دیرگداز

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

فنی مهندسی

خرداد 94

24

سامانه هوشمند دانشگاهی فونیکس

مرکز رشد واحدهای فناور

دوره رشد

فنی مهندسی

تیر 94

25

شرکت فن آوران شیمی سپاهان

مرکز رشد واحدهای فناور

شرکت دانش بنیان

علوم پایه

اردیبهشت 94

26

شرکت کربن کاران آریا جهان

مرکز رشد واحدهای فناور

شرکت دانش بنیان

فنی مهندسی

شهریور 94

27

شرکت بسپار فرایند آریا

مرکز رشد واحدهای فناور

شرکت دانش بنیان

فنی مهندسی

بهمن 94

28

شرکت شوکا شیمی اسپادانا

مرکز رشد واحدهای فناور

شرکت دانش بنیان

فنی مهندسی

شهریور 94

29

شرکت توان زیست سپاهان

مرکز رشد واحدهای فناور

شرکت دانش بنیان

فنی مهندسی

مرداد 94

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد