تلفن 031-53292222  تلگرام Telegram گوگل مپ Instagram

دانشکده تحصیلات تکمیلی

کد : 10096

دانشکده علوم پایه از سال 1386 پایه گذاری شده است.

برای اطلاع از مشخصات و اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه به این آدرس  http://tch.iaush.ac.ir مراجعه نمایید.

 

رییس دانشکده تحصیلات تکمیلی نام و نام خانوادگی:

احمدرضا مساح


سمت:

رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی:

دکتری- شیمی آلی

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن مستقیم:

03153292079نشانی دفتر کار:

دانشکده فنی و مهندسی – طبقه سوم

آدرس پست الکترونیک:

massah@iaush.ac.ir 

 در دانشکده تحصیلات گروه های آموزشی گوناگونی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد فعالیت دارند که توضیحات آن در دانشکده های دیگر وجود دارد

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد