تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

دانشکده تحصیلات تکمیلی

کد : 10096

دانشکده تحصیلات تکمیلی از سال 1386 پایه گذاری شده است اما رشته های کارشناسی ارشد بعد از مدتی از تاسیس دانشگاه برقرار بوده است.

برای اطلاع از مشخصات و اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه به این آدرس  http://tch.iaush.ac.ir مراجعه نمایید.

 

رییس دانشکده تحصیلات تکمیلی 

نام و نام خانوادگی:

احمدرضا مساح


سمت:

رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی:

دکتری- شیمی آلی

مرتبه علمی:

استاد

تلفن مستقیم:

03153292079

نشانی دفتر کار:

دانشکده فنی و مهندسی – طبقه سوم

آدرس پست الکترونیک:

massah@iaush.ac.ir

 در دانشکده تحصیلات گروه های آموزشی گوناگونی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد فعالیت دارند که توضیحات آن در دانشکده های دیگر وجود دارد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد