تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

مدیران

کد : 20

مدیر پژوهشی
نام و نام خانوادگی:

دکتر بشیر اسماعیلی

 

سمت:

مدیر پژوهشی

مدرک تحصیلی:

دکتری علوم سیاسی

تلفن مستقیم:

 


ایمیل:

 


وب سایت

نشانی دفتر کار:

ساختمان فنی مهندسی طبقه سوم


 

وظایف و اختیارات

  • سياست گذاريهاي پژوهشي
  • امور مربوط به طرحهاي پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي
  • برگزاري كنفرانسها و سمينارهاي علمي
  • تجهيز ونظارت بر آزمايشگاهها، كارگاهها، سايت هاي اينترنت و كتابخانه ها
  • امور مربوط به اداره طرح برنامه و بودجه

 

مدیر آموزش
نام و نام خانوادگی:

ایرج نصر

 

سمت:

مدیر آموزش

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد شیمی

تلفن مستقیم:

03153292255

فاکس:

03153213098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم


 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

- پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص

- نظارت مستمر بر حسن انجام وظايف توسط کارشناسان آموزش

- ارتباط منظم و مستمر با بخشها و ادارات زير مجموعه

- تشکيل منظم شوراي آموزشي و کميسيون موارد خاص و انعکاس نتيجه ي مصوبات آنها به دانشجويان ذينفع

 

مدیر دانشجویی
نام و نام خانوادگی:

محسن سبحانی


سمت:

مدیر امور دانشجویی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن مستقیم:

03153292224نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی طبقه سوم - دفتر امور دانشجویی
 

وظایف و اختیارات:

برنامه ريزي در خصوص سرويس اياب  وذهاب دانشجويان 

برنامه ريزي و نظارت بر امورخوابگاه  

برنامه ريزي وهماهنگي در امور سلف سرويس  

برنامه ريزي کار دانشجويي  

برنامه ريزي و نظارت بر سيستم اتوماسيون  

راهنمايي دانشجويان در خصوص موارد انضباطي واجراي امور مربوط به کميته انضباطی 

برنامه ريزي و نظارت بر دفتر مشاوره 

برنامه ريزي و رسيدگي به امور ايثارگران

برنامه ريزي و راهنمايي دانشجويان جهت نقل و انتقالات

 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام و نام خانوادگی:

محمد رضا حجری

 

سمت:

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن مستقیم:

03153292099

ایمیل:

hajari@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

ساختمان فنی طبقه دوم


 

 

رییس اداره فارغ التحصیلاننام و نام خانوادگی:

مجتبی طاهری

 

سمت:

رئیس اداره فارغ التحصیلان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

تلفن مستقیم:

03153292260 و 61 و 62


 

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی-طبقه دوم

 

مدیر اداری
نام و نام خانوادگی:

علی اکبر دباغ


سمت:

مدیر امور اداری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

تلفن مستقیم:

03153292202

فاکس: 

03153513213

ایمیل:

 

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی -طبقه دوم

 

مدیر امورمالی
نام و نام خانوادگی:

زهرا سبزواری

 

سمت:

مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن مستقیم:

03153292231


 

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

 

 

اداره طرحهای عمرانی
نام و نام خانوادگی:

محسن رهایی

 

سمت:

کارشناس عمران

مدرک تحصیلی:

 

تلفن مستقیم:

03153292206

فاکس:

03153513097

ایمیل:

iaran2006@gmail.com

 


نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی طبقه سوم

 

مسوول تدارکاتنام و نام خانوادگی:

محسن عربی


سمت:

مسئول تدارکات

مدرک تحصیلی:

کاردانی حسابداری

تلفن مستقیم:

03213292205

فاکس: 

03213213010

 


نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی -  طبقه سوم

 

اداره تربيت بدني
نام و نام خانوادگی:

سعيدرضا سبزواري

 

سمت:

مسئول اداره تربيت بدني

مدرک تحصیلی:

كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزش

تلفن مستقیم:

03153292163

دورنگار:

53513104 – 031

نشانی دفتر کار:

مجموعه ورزشي امام علي (ع) – دفتر تربيت بدني

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد