تلفن 031-53292222  تلگرام Telegram گوگل مپ Instagram

معاونت پژوهش و فناوری

کد : 26

 

معاون پژوهش و فناوری


نام و نام خانوادگی:

احمدرضا مساح

 

سمت:

معاون پژوهش و فناوری

مدرک تحصیلی:

دکتری شیمی آلی

تلفن مستقیم:

03153292080

فاکس 03153513095

ایمیل:

 


massah@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

ساختمان فنی مهندسی طبقه سوم

 

مشاهده منشور موازین اخلاق پژوهش


مشاهده مصادیق تخلفات پژوهشی

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد