تلفن 031-53292222  تلگرام Telegram گوگل مپ Instagram

معاونت پژوهش و فناوری

کد : 26

 

معاون پژوهش و فناوری


نام و نام خانوادگی:

احمدرضا مساح

 

سمت:

معاون پژوهش و فناوری

مدرک تحصیلی:

دکتری شیمی آلی

تلفن مستقیم:

03153292080

فاکس 03153513095

ایمیل:

 


massah@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

ساختمان فنی مهندسی طبقه سوم

 

مشاهده منشور موازین اخلاق پژوهش


مشاهده مصادیق تخلفات پژوهشی

زیر مجموعه های معاونت پژوهشی

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد