معاونت پژوهش و فناوری

کد : 26

 

معاون پژوهش و فناوری


نام و نام خانوادگی:

احمدرضا مساح

 

سمت:

معاون پژوهش و فناوری

مدرک تحصیلی:

دکتری شیمی آلی

تلفن مستقیم:

03153292080

فاکس 03153513095

ایمیل:

 massah@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

ساختمان فنی مهندسی طبقه سوم

 

کارشناسان اداری دفتر معاونت پژوهشی

     
     

 ابوذر نوروزی

کارشناس امور پایان نامه ها قبل از دفاع

کارشناس ارزیابی و تشویق مقالات

n.abouzar@yahoo.com

03153292062

 مصطفی قریشی

کارشناس امور پایان نامه ها بعد از دفاع

کارشناس طرح های پژوهشی

دبیر شورای پژوهشی

03153292082

محمدرضا حفاری

مسوول دفتر معاون پژوهشی

کارشناس شرکت های دانش بنیان

کارشناس مرکز رشد فناوری

03153292079

 

دانلود و مشاهده مجموعه مقالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در سال 1396

زیر مجموعه های معاونت پژوهشی

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 مشاهده مصادیق تخلفات پژوهشی  مشاهده منشور موازین اخلاق پژوهش
   
   


کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد