تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

معاونت اداری و مالی

کد : 27

معاون اداری - مالی

نام و نام خانوادگی:

سیدحمیدرضا میرطاووسی


سمت:

معاون اداری - مالی

مدرک تحصیلی:

دکتری مدیریت

تلفن مستقیم:

03153292225

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

1- همکاری در تهیه وتنظیم بودجه ،پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها

2- سازماندهی فعالیتهای مدیریتهای زیر مجموعه وتقسیم کار بین آنان

3- نظارت برتهیه وتنظیم ترازنامه سالیانه

4- ابلاغ دستورالعملها وبخشنامه ها وضوابط مربوط به اموراداری ومالی

5-   همكاري با هيات رئيسه دانشگاه براي اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه

 

زیر مجموعه های معاونت اداری - مالی

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد