اخبار پژوهشی

کد : 3
آرشیو مطالب...
19 دي ماه 1395 ساعت 15:52
تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری شیمی تجزیه
تاریخ برگزاری امتحان جامع آموزشی دانشجویان دکترای شیمی تجزیه....
30 تير ماه 1395 ساعت 03:19
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا .. اخبار دانشجو شماره...
....
26 آبان ماه 1395 ساعت 14:28
سومین دوره مسابقات نجات تخم مرغ
قوانین سومین دوره مسابقات نجات تخم مرغ ( چالش جاذبه ) دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا....
30 تير ماه 1395 ساعت 03:19
نشریه «اتفاق» برترین نشریه ی دانشجویی ایران
نشریه دانشجویی «اتفاق» برترین نشریه ی دانشجویی صنفی کشور شد/ 7 رتبه ی کشوری، ارمغان «اتفاق» در سال 95     برای دومین سال پیاپی ن....
06 آبان ماه 1395 ساعت 14:12
مرتبه 6 عضو هیات علمی دانشگاه ارتقا یافت
مرتبه 6 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا ارتقاء یافت مرتبه علمی 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا از استادیاری به دانشیاری و استادی ارتقاء یافت. ....
30 تير ماه 1395 ساعت 00:01
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا .. اخبار دانشجو شماره...
....
12 مهر ماه 1395 ساعت 15:06
روش اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ روش اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر Google Scholar ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر   ﺗﻬﯿﻪ رزوﻣﻪ،   ﮐﺎرﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ   و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده اش، ﮐﺎر و اﻧﺮژي ﺑﺴﯿ....
23 تير ماه 1395 ساعت 05:48
لیست دوره هایی که در دانشگاه برگزار می گردد
....
06 مهر ماه 1395 ساعت 12:51
روش تحقیق و زبان تخصصی دروس جبرانی مقطع دکتری
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد روش تحقیق و زبان تخصصی، دروس جبرانی برای پذیرفته‌شدگان دکتری سه‌شنبه 6 مهر 1395 - 09:29 مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آ....
23 تير ماه 1395 ساعت 05:47
دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
....
13 شهريور ماه 1395 ساعت 16:07
ارتقاء یافتن دکتر نظام زاده به مرتبه استادی
آقای دکتر علیرضا نظام زاده، عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه با تصویب هیأت امنا و تأیید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت. این پژوهشگر انتشار 80 مق....
23 تير ماه 1395 ساعت 05:13
نتایج نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت سال 94 اعضای هیات علمی و کارکنان
....
13 شهريور ماه 1395 ساعت 15:43
ارتقاء و انتخاب دکتر مساح در انجمن شیمی ایران
آقای دکتر احمدرضا مساح، عضو هیأت علمی گروه شیمی آلی دانشکده علوم پایه با تصویب هیأت امنا و تأیید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت. این پژوهشگر انتشار حدود 70 مقا....
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد