تلفن 031-53292222  تلگرام Telegram گوگل مپ Instagram

معاونت دانشجویی

کد : 30

معاون دانشجویی


نام و نام خانوادگی:

علیرضا گلشنی


سمت:

معاون دانشجویی

مدرک تحصیلی:

دکتری علوم سیاسی

تلفن مستقیم:

03153292219

ایمیل:

 golshani@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی- طبقه سومکلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد