تلفن 031-53292222  تلگرام Telegram گوگل مپ Instagram

قهرماني مسابقات دانشجويان دانشگاه آزاد شهرضا

کد : 58

قهرمانی تیمهای دانشجویی واحد شهرضا در مسابقات دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان


کسب مقام دوم مسابقات قهرمانی تکواندوی خواهران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان (خمینی شهر- 95/8/19) توسط دانشجویان واحد با یک مدال طلا ، سه مدال نقره ویک مدال برنز را به دانشگاهیان و اعضای محترم تیم تبریک عرض می نماییم.

اعضای تیم و مقامهای اخذ شده :

خانم فهیمه منظری وزن 7 مقام اول

خانم زلیخا نره وزن 8 مقام دوم

خانم فاطمه موسوی وزن 3 مقام دوم

خانم مهسا عنایتی وزن 2 مقام دوم

خانم فاطمه شاکر وزن 1 مقام سوم

کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز مسابقات قهرمانی تکواندوی برادران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان (خمینی شهر- 95/8/20) توسط دانشجویان واحد را به دانشگاهیان و اعضای محترم تیم تبریک عرض می نماییم.

اعضای تیم و مقامهای اخذ شده :

آقای جلال احمدی وزن 1 مقام اول

آقای عارف قاسمی وزن 2 مقام سوم

آقای فرزاد میرزایی وزن 3 مقام سوم

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کاراته دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان (شهرمجلسی - 95/8/18) توسط برادران دانشجوی واحد با یک مدال طلا ، یک مدال نقره و پنج مدال برنز را به دانشگاهیان و اعضای محترم تیم تبریک عرض می نماییم.

اعضای تیم و مقامهای اخذ شده :

آقای عباس شیردم وزن 60- مدال طلا

آقای سعادت فتحی وزن 85+ مدال نقره

آقای علیرضا زارعی 68- مدال برنز

آقای محمدرضا رحیمیان 65-مدال برنز

آقای علی شاه زیدی مقام سوم کاتای تیمی

آقای مهدی خسرو مقام سوم کاتای تیمی

آقای کیوان گرامی مقام سوم کاتای تیمی

 

تربیت بدنی دانشگاه

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد