تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری شیمی تجزیه

تاریخ برگزاری امتحان جامع آموزشی دانشجویان دکترای شیمی تجزیه
کد : 77

بسمه تعالی

امتحان جامع آموزشی دانشجویان دکترای شیمی تجزیه در روز چهارشنبه 1395/11/27 و مصاحبه ی آن در روز یک شنبه 1395/12/1 خواهد بود.

شایان ذکر است که اخذ نمره زبان تا پیش از برگزاری امتحان جامع آموزشی الزامی و شرط لازم برای برگزاری امتحان جامع آموزشی، گذراندن تمامی دروس و کسب حداقل معدل 16 است.

مباحث امتحان جامع آموزشی از دروس زیر خواهد بود:

1- شیمی تجزیه پیشرفته (روش های کلاسیک و آمار)

2- روش های الکتروشیمی و اسپکتروسکوپی

3- روش های اسپکتروسکوپی

4- روش های جداسازی

منابع امتحان:

Fundamentals of Analytical Chemistry, Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch

Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch

 

تحصیلات تکمیلی شیمی

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد