دانشگاه از نگاه آمار

0
+
تعداد اعضای هیات علمی
0
+
تعداد رشته کارشناسی ارشد
0
+
تعداد رشته کارشناسی
0
+
تعداد رشته در مقطع دکتری
0
+
دانشکده ها

اصفهان ، شهرضا ، انتهای بلوار پاسداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

031-53513213

14
QlEEwim2J6J7xFiM3Cvl1fkQbigEO0czCpLRao7DAHYEyU5w9_8ECWGWPka_e0RUVg-450x450
aparat-farsgraphic-150x150
telegram-logo-icon-8-150x150
Instagram round social media icon free
Facebook Round
Youtube round
673524