امور حقوقی

مسئول امور حقوقی:

دکتر مسعود همت

سمت:

استاد دانشگاه و وکیل رسمی دادگستری

نشانی دفتر کار:

دانشکده علوم انسانی

شماره تماس:

031-53292012

معرفی حوزه:

اقامه دعوی و تنظیم لوایح و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات قضایی در محاکم عمومی و انقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، محاکم وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی له و علیه دانشگاه ؛

بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنویس تفاهم نامه ها و قراردادهای داخلی و بین المللی دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی؛

اخذ تعهد و ضمانت­نامه­ رسمی از متقاضیان استفاده از بورس داخلی و خارجی و فرصت­های مطالعاتی؛

راهنمایی و مشاوره و حمایت قضایی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی­ کننده ناشی از انجام تکالیف و وظایف محوله و یا مرتبط با آن ؛

مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن؛

گردآوری و تنقیح کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های دانشگاه؛

گردآوری و تنظیم و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاست ها و رویکردهای مالکیت فکری و معنوی منعکس شده در شیوه نامه ها و آئین نامه های دانشگاه مرتبط با موضوع؛

اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل مختلف ؛

بررسی و اعلام نظر راجع به مصوبات هیات امناء، آیین نامه­ها و بخشنامه در جریان تصویب؛

شرکت در جلسات شورای دانشگاه، هیات امناء، مناقصات و سایر جلساتی که تصمیمات آن واجد آثار حقوقی است.