انجمن علمی روان شناسی

 

شورای مرکزی انجمن علمی روانشناسی
مسئولیت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی
رئیس هیئت مدیره انجمن روان شناسی کارشناسی محمدحسین عمرانی 1
آموزش روان شناسی کارشناسی علی نظری 2
پژوهش روان شناسی کارشناسی زهرا ملت 3
بازدیدهای علمی روان شناسی کارشناسی محمد موسوی 4
اجرایی روان شناسی کارشناسی فرزاد پژوهنده 5
نشر، رسانه و تبلیغات روان شناسی کارشناسی حمید کریمی 6
فرهنگی روان شناسی کارشناسی مائده گلابی 7

 

تلفن داخلی انجمن:03153292008

ارتباط با مسئول انجمن:09136406844

آدرس کانال تلگرامی انجمن:@psychology.asso

E-mail: psychology.asso@gmail.com