ایاب و ذهاب

لیست سرویس های ایاب و ذهاب دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در نیمسال اول تحصیلی 99-98

مبداء مقصد نوع خودرو مبلغ کرایه

(تومان)

محل سوار شدن ساعت حرکت نام راننده شماره تماس راننده
ترمینال صفه دانشگاه اتوبوس 5000 ترمینال صفه- سکوهای تعاونی 146 7:00
ترمینال صفه دانشگاه تاکسی سیرو سفر 8700 خروجی ترمینال صفه در طول روز
دانشگاه ترمینال صفه مینی بوس 5000 روبروی دفتر انتظامات دانشگاه 16:30
دانشگاه ترمینال صفه تاکسی سیرو سفر 8700 روبروی دستگاه خودپرداز بانک ملی در طول روز
میدان احمد آباد دانشگاه مینی بوس 6500 روبروی خیابان تالار

روبروی بانک صادرات

6:40

6:50

آقای نظری 09139202856
خانه اصفهان و ملک شهر دانشگاه مینی بوس 7000 ابتدای خیابان گاز 6:20 متعاقبا اعلام

می شود

دروازه تهران دانشگاه مینی بوس 7000 میدان جمهوری، اول خرم،روبروی پایانه 6:45
سپاهان شهر و بهارستان دانشگاه مینی بوس 5500 سپاهان شهر: چهار راه شهدای گمنام

بهارستان: خیابان فرهنگ، سه راهی الفت

7:05

7:25

آقای رسول زاده 09132204845
مبارکه دانشگاه مینی بوس 4500 پارک سوار شهروند 6:50 آقای موسوی 09103041289

 

تذکر مهم:

  • شرط برقراری سرویس، رسیدن افراد به حد نصاب لازم می باشد و در صورت عدم استفاده دانشجویان، سرویس لغو می گردد .
  • تاریخ برقررای سرویس دهی طبق جدول فوق از روز یکشنبه 7 مهرماه لغایت هفته آخر برگزاری کلاس ها خواهد بود.

امور دانشجویی دانشگاه