معاونت سما

معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا مسئولیت نظارت و مدیریت مدارس سما در مقاطع مختلف (پیش دبستانی، دبستان، دوره های اول و دوم ) را بر عهده دارد. در حال حاضر معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان متولی مدیریت آموزش در دوره های مختلف تحصیل سعی دارد در جهت ارتقاء سطح آموزش در شهرستان فعالیت می نماید

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نام و نام خانوادگی: سمت: مدرک: تلفن مستقیم: فاکس: محل کار: تصویر پرسنلی:
اکبر صادقی معاون مدارس سما

شهرضا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 031-53512357 09133210835 دانشکده داروسازی – طبقه اول

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

– تدوين و پيشنهاد اصول کلي برنامه هاي آموزشي دانشگاه در چارچوب اهداف علمي، فني، فرهنگي و آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب.

– نظارت بر کليه ي امور آموزشي دانشگاه با رعايت کليه ي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها.

– مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي با همکاري مسئولان ذيربط.

– تهيه ي ضوابط و روش هاي لازم براي سنجش و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي واحد، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان واحد.

– نظارت بر سنجش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و متون درسي و هماهنگ ساختن آنها بر مبناي سرفصل هاي مصوب.