نام و نام خانوادگی: سمت: مدرک: تلفن مستقیم: ایمیل: محل کار: تصویرپرسنلی:
مهندس محسن رهائی مدیر عمرانی کارشناسی ارشد  رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 03153292206  iaran2006@gmail.com دانشکده داروسازی طبقه سوم

شرح وظایف و اختیارات:

تعدادی از ساختمانهای دانشگاه به قرار زیر است:

نام ساختمان متراژ
دانشکده علوم 7350
آزمايشگاه شهيد همت 1570
مجتمع حكيم الهي 3195
مسجد انصار المهدي 1299
ورزشگاه امام علي و زمین چمن 17514
خوابگاه دختران 7300
کارگاه مکانیک 1225
دانشكده علوم انساني 3409
دانشكده فني و مهندسی 7150
کافی شاپ 700
انبار مركزي 1100
سلف سرويس 4350
دانشكده تحصيلات تكميلي 7290
دانشکده داروسازی و علوم دارویی 7939
خوابگاه جديد 3700
استخر سرپوشيده 4500
مقبره شهدا 200