گزینش

رئیس اداره گزینش:

علیرضا کاویانی

ایمیل:

pr.kaviani@yahoo.com

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

فاکس:

031-53513101

شماره تماس:

031-53292220

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه سوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

این دفتر بعنوان نماينده دفتر مركزي گزينش سازمان مركزي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا فعاليت مي‌نمايد.

اين دفتر در جهت بررسي صلاحيتهاي اوليه (عمومي و اخلاقي) اساتيد ، كاركنان و دانشجويان بر پايه ضوابط و معيارهاي گزينشي سازمان مركزي انجام وظيفه نموده تا جوانان اين مرز و بوم در محيطي سالم پرورش يابند.